ĐI ĐÀY

Trong cuộc sống, đôi khi người ta phải gác bỏ sự tế nhị và đi thẳng vào vấn đề. Đó là nỗi khổ tâm của người viết bài này. Bài viết muốn...