Biết đến bao giờ?

23 Tháng Sáu 2019 Việt Nhân ( Nguồn: Quyenduocbiet.com)                                                    Việt Nhân Từ dân Venezuela xuống đường đông hàng trăm ngàn người, đòi lại áo cơm tự do, đến hai triệu người...